Hur pratar jag med mitt oroliga barn om coronaviruset?

Hur pratar man med sitt oroliga barn om coronaviruset, när man själv är orolig, frågar sig en av våra läsare. Gina Almegård, psykolog på Doktor.se, svarar.

Hej! En elev i min sons skola har drabbats av coronaviruset. Nu är min son jätteorolig. Han är ganska orolig av sig i vanliga fall, men efter det här har det verkligen skenat iväg. Hur skulle du hantera situationen? Jag tycker själv det är jobbigt men det vill jag inte visa för honom.
Hälsningar, Karolina

Gina Almegård, psykolog på Doktor.se:
Hej Karolina! Börja med att hjälpa din son att sätta ord på vad han känner. Det är viktigt att lyssna och ta hans rädslor på allvar, även de som kanske är överdrivna eller orealistiska. Sen kan du tillsammans med din son sortera och strukturera i innehållet – en del orosmoment kan säkert lyftas bort genom att ni pratar igenom dem, medan andra troligtvis kvarstår. Det behöver inte vara fel att erkänna för sitt barn att man själv är orolig, barn är skickliga på att läsa av sin omgivning och i ett sådant här läge är det mer skadligt för barnets tillit att uppleva att föräldern sänder ut dubbla budskap. Det är dock extremt viktigt att man bibehåller beskyddararollen gentemot barnet. Barnet behöver känna att du som förälder ansvarar för situationen, och att han eller hon kan luta sig mot dig.
Det skulle kunna låta såhär:
”Jag förstår attdu är rädd för att bli smittad, det är jag också. Men jag ska se till att vi gör allt för att det inte ska hända. Det finns mycketman kan göra för att undvika smitta, och jag ska lära dig allt du behöver veta. Och OM det ändå skulle hända, kommer vi hantera det tillsammans – jag ska förbereda så vi vet precis vad vi ska göra om vi blir sjuka.”
Ge sedan barnet uppgifter som syftar till att undvika smitta. Det är enklare att hantera oro om man känner att man själv kan påverka. Lär därför barnet hur en riktig handtvätt ska gå till (hur länge, hur mycket tvål, hur man tvättar mellan fingrarna, hur mangnuggar naglarna – gå igenom alla moment, det finns en psykologisk poäng i att det sker i flera steg). Visabarnet hur man ska hosta i armvecket.
Visa hur man kan hälsa på sina vänner på nya sätt, så att kroppskontakt undviks (och förklara varför man bör göra så). Alla dessa handlingar ger barnet en ökad känsla av kontroll vilket minskar oron, förutsatt att de presenteras på ett pedagogiskt och tydligt vis.
Barn tycker om att få uppgifter, att känna sig delaktiga. Tänk också på att själv inte bidra till onödig ryktesspridning när det gäller viruset och smittspridningen. Håll diskussionerna hemma och på nätet faktabaserade och sakliga, även små barn har öron och ögon. Var uppmärksam på att ditt barn kan få information från många olika håll, och att sanningshalten i den kan variera. Följ upp kontinuerligt genom att fråga barnet om denne hört eller tänkt något nytt sedan ni talades vid senast. 

4 faktorer som påverkar vårt immunförsvar

En fransk-svensk studie har kommit fram till vilka faktorer som påverkar vårt immunförsvar mer än andra.  

Vad påverkar vårt immunförsvar och varför reagerar vi så olika på infektioner? Det har forskare vid Pasteur-institutet och Lunds universitet frågat sig och efter att ha analyserat miljontals variabler har funnit att fyra faktorer som påverkar vårt immunförsvar mer än andra, vilka harpublicerats i Nature Immunology.

Studien är dock bara ett första utkast. Men i projektet, där man korskopplade 1000 friska personers gener med immunceller, individers livsstil och förutsättningar, kom forskarna fram till dessa faktorer: 

* Rökning.Det har varit känt att rökning påverkar infektionsrisken rejält, men i denna studie fann man förklaringen: fler rökare har fler så kallade regulatoriska T-celler – celler som hämmar det adaptiva immunsvaret, vilket kan leda till försämrat skydd mot infektioner.

* Ålder.Immunförsvaret förändras av att man blir allt äldre, vilket förklarar varför äldre lättare drabbas av infektioner och sjukdomar. 

* Kön. Immunförsvaret hoskvinnor och män skiljer sig åt. Man tror att det har att göra att med att fler kvinnor drabbas av autoimmuna sjukdomar än män. Studien visade att kvinnor har fler MAIT-celler, vilka tycks ha en bidragande faktor till autoimmuna sjukdomar. På så sätt förklarar man varför det är vanligare att kvinnor insjuknar i dessa sjukdomar än män, skriver Kurera. 

* Ett herpesvirus, CMV, som vi alla drabbas av i livet, men vanligtvis inte känner av. Det så kallade cytomegaloviruset påverkar immunsystemet eftersom det gör att mängden minnes T-celler (en typ av vit blodkropp), som har uppgift att bekämpa just detta virus ökar kraftigt. Den som bär cytomegaloviruset har tolv gånger fler minnes T-celler. I tidigare forskning, skriver Kurera, har forskare kunnat att dessa personer har ett större skydd mot influensa.