Du behöver inte gå 10 000 steg

Ny studie visar att det inte alls krävs så pass många steg för att ge din kropp positiva hälsoeffekter.

Kämpar du för att nå upp till 10 000 steg om dagen för hälsans skull? Du är inte ensam. Många har snappat det som från börja är ett japanskt koncept. Nu visar dock en ny studie från University of California att det inte alls behövs så pass många steg för att få positiva hälsoeffekter kopplade till hjärtat. Studien, som gjordes på 6000 kvinnor med en medelålder på 79 år, visade att de deltagare som gick mellan 2100 och 4500 steg om dagen minskade risken för att dö av en hjärtsjukdom med nästan 40 procent. De som gick fler än 4500 steg löpte nästan 50 procents lägre risk. Det allra viktigaste är att röra sig mer i vardagen, som att ta trapporna istället för hissen.

Så hanterar du ångest och katastroftankar

När livet ställs inför en kris eller stor förändring är det inte ovanligt att drabbas av oro, destruktivitet och katastroftankar. Vi lät psykologen ge sina råd om hur man kan bemöta den.

Det finns olika anledningar till att vi upplever sorg, oro och ångest; plötsliga sjukdoms- och dödsbesked, separationer eller konflikter. Men även den situation som vi befinner oss i nu, då ett virus sprider sig, vilket kan ge konsekvenser för vår livssituation, kan skapa oro, katastroftankar och ångest. Alla reagerar olika och det finns inga rätt eller fel. Men det kan vara bra att känna igen symptomen.

Vanliga symtom vid ångest:
Känslan av en klump i magen eller en tyngd över bröstet, hjärt slår hårt eller fortare än vanligt, andningssvårigheter, yrsel, svettningar, magsmärtor, illamående, stickningar i händer eller fötter samt en känsla av att känna sig darrig, skakig eller svag i musklerna.

Vanliga symptom vid sorg:
Nedstämdhet, rädsla, besvikelse, ilska, oro och ångest, humörsvängningar, sömnlöshet och koncentrationssvårigheter.

När du går igenom en kris eller sorgeprocess är stödet från anhöriga ovärderligt. När de inte räcker finns det legitimerade psykologer som du kan möta via telefon- eller videosamtal för stöd och tröst, som hos Doktor.se. Glöm inte att själsliga sår tar tid att läka men när man fått lite perspektiv på sina problem brukar det successivt kännas lättare. 

Så kan du hantera ångest
Brottas du med att känna ångest eller att den sköljer över dig väldigt starkt, i form av en panikattack, är ett bra att försöka lära sig hantera den, snarare än att skjuta bort den.
– Rädslan man kan känna inför ett ångestanfall kan ofta vara mer plågsam än själva ångesten – det är just därför det är så viktigt att lära sig att hantera sin ångest och våga vara trygg i vetskapen att även om symptomen i sig kan vara kraftiga så är dom i sig ofarliga, säger Gina Almegård, psykolog på Doktor.se.
 
* Försök inte att trycka bort eller undvika ångesten, då tenderar den att öka i styrka. 

* Lägg dock inte heller ett överdrivet fokus på ångesten, tanken är inte att gå in i ångesten med hull och hår. 

* Utmaningen är istället att utan motstånd möta ångesten när den kommer, konstatera att du känner av olika symptom. Det kan vara allt från obehagskänslor och kraftig oro till fysiska symptom, såsom tryck över bröstet, hjärtklappning, yrsel, svettningar och illamående. Acceptera och försök sedan att släppa taget om dessa. 

* Därefter bör man utifrån bästa förmåga försöka fortsätta med sina vardagssysslor. Att acceptera ångesten och våga vara kvar i den utan att passiviseras bidrar på sikt till att den minskar. Blir symptomen för besvärande kan man försöka dämpa dem genom avledning – gör något helt annat en stund, gå en promenad eller på ett träningspass, sysselsätt händerna med med något, ring en kompis eller slå på en serie.

*Har du mycket stark ångest kan du även sätta in medicin som ett komplement till psykologisk behandling.

Om du mår mycket dåligt och överväger att skada dig själv eller ta ditt liv – ring 112.